VAKER MAAKT NIET ALTIJD GELUKKIGER

vaker sex niet gelukkiger
Please Add Photos
to your Gallery

vaker sex niet gelukkiger

Een nogal verontrustend onderzoek werd onlangs openbaar gemaakt door wetenschappers van de particuliere Carnegie Mellon Universiteit in Pittsburgh. Onder leiding van gedragseconoom George Lowenstein bogen ze zich over de gangbare theorie dat mensen die frequent seks hebben zich gelukkiger voelen en meer tevreden zijn over hun relatie.

Ze selecteerden een aantal heteroseksuele koppels en vroegen een deel van hen om twee keer zo vaak seks te bedrijven dan ze doorgaans gewend waren, terwijl de anderen geen nadere instructies kregen. Alle betrokkenen moesten op regelmatige basis schriftelijke vragen beantwoorden over hun stemming, seksuele frequentie, relatie en nog wat zaken.

Wat bleek drie maanden later: binnen de meer-seksgroep was de stemming beduidend negatiever dan onder leden van de controlegroep. Ook bleken de meesten aan te geven dat ze liever weer wat minder seks zouden willen hebben. Bij die uitkomsten was geen significant verschil tussen mannen en vrouwen waarneembaar. Conclusie: zodra het een verplichting wordt, is de lol er af. En dat is slecht nieuws voor alle stellen die zich hebben voorgenomen om hun moyenne stevig op te krikken.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.